Go to the top

Öğr. Gör.
Durmuş Koç

Akademisyen

Hakkında

Özgeçmiş

Durmuş Koç, 05.04.1985 yılında Tokat merkezde doğmuş olup aslen Amasya merkez köy nüfusuna kayıtlıdır. İlk, orta ve lise öğrenimini sırasıyla Namık Kemal İlkokulu, TOBB Ortaokulu ve Tokat Anadolu Lise’sinde tamamlamıştır. Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini ise sırasıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Sakarya Üniversitesi/Yatay Geçiş) ve Süleyman Demirel Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

Koç, 2006-2010 yılları arasında web ve donanım üzerine Samsun’da özel sektörde çalışmalarına devam etmiş, 2008-2010 yılları arasında ise Samsun (Tekkeköy) ve Tokat Milli Eğitim Müdürlüklerinde (Halk Eğitim Merkezi) öğretmenlik yapmıştır. 2011 yılında ise Uşak Üniversitesi Karahallı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Üniversitesi'nde 2 yıl öğretim görevliliğinin yanı sıra Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda görevlendirilmiş ve burada web ve çğrenci işleri otomasyon sistemleri üzerine birime destek olmuştur.

Uzmanlık alanı bilgisayar bilimleri ve bilgisayar eğitimi olan Koç, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Enformatik Anabilim Dalı’ında çoklu biyosinyal işleme, duygu analizi ve yapay zeka ile ilgili doktora tez çalışmasına devam etmektedir. Koç'un yapay zeka, bilgisayar programlama, uzaktan eğitim ve teknolojileri, e-öğrenme, bilgisayar eğitimi, veri madenciliği, oyunlaştırma, artırılmış gerçeklik, makine öğrenimi ve biyo sinyal işleme konularında çeşitli araştırmaları bulunmaktadır. Koç’un yapmış olduğu bilimsel çalışmaları ise şu ana kadar 100’ün üzerinde atıf almıştır.

Özgeçmişi İndirmek İçin Tıklayınız

Yayınlar

Uluslararası Makaleler (SCI İndeksli)

 • Köse, U., Koç, D. ve Yücesoy, S. A., Design and development of a sample “computer programming” course tool via story-based e-learning approach, Educational Sciences: Theory & Practice, 13(2), 1235 – 1250, 2013.

Uluslararası Makaleler (SCI Dışı İndeksli)

 • Köse, U., Koç, D. ve Yücesoy, S. A., An augmented reality based mobile software to support learning experiences in computer science courses, Educational Sciences: Theory & Practice, 25, 370 – 374, 2013.

 • Yücesoy, S. A., Koç, D., Multicopters and potentıal security threats in near future, International Journal of Advance Robotics & Expert Systems (JARES),1(1), 11 –19, 2016.

 • Koç, D., Designing a Technical Teaching Approach for Python Programming Language. JOMUDE (Journal of Multidisciplinary Developments), (2, 1), 25- 27, 2017.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • Akkoç F., Koç D., Akkoç F., “Uşak Üniversitesi Öğrencilerinin Spor Ayakkabı Marka Sadakatlerini Değerlendirmeye Yönelik Bir Uygulama”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl. 2012, Sayı. 3, Sayfa. 196-212.

Uluslararası Kitap Editörlüğü

 • Köse, U. ve Koç, D., “Artificial Intelligence Applications in Distance Education”, IGI Global, 2015.

Uluslararası Kitap Bölümü

 • Koç, D., Irmak H., 2020. “Sürücüler İçin Multimedya Aygıtlarının Optimum Yer Tespiti”. İnsan Bilgisayar Etkileşimi: Araştırma ve Uygulamalar. İstanbul Üniversitesi Yayınları, (Basım Aşamasında)

Uluslararası Kitap Kritiği

 • Koç, D., “Cloud Computing: Essential Subjects and Amazon Web Services (AWS)” – “Bulut Bilişim: Temel Konular ve Amazon Web Services (AWS)” (In Turkish) (U. Kose & H. Armutlu), JOMUDE (Journal of Multidisciplinary Developments), 2017.

Projeler

 • Uşak Üniversitesi BAP 2015-2016, Araştırmacı: "Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Altyapısı ve Disiplinler arası AR¬GE". 29.01.2015 – 29.07.2016.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler:

 • Demirbilek, M. & Koç, D. “In Their Own Words: Teachers Experiences and Activities in 3D Virtual Worlds for Foreign Language Teaching”. (16th International Conference on ICT in Research, Education and Industrial Applications). June16-20/2020. (Kabul Edildi).

 • Koç, D & Demirbilek, M., “Video Game Experiences of Youth in the Game Cafes”. ICTERI-2020 (16th International Conference on ICT in Research, Education and Industrial Applications). June16-20/2020. Değerlendirme Aşamasında.

 • Kaynak, İ., Seçkin, A. Ç., Yücesoy, S. A., Koç, D. “Design of Multi Functional Human Machine Interface Device”, International Conference on Computer Science and Engineering 2016 (UBMK’16), (47-51), Tekirdağ, 20-23 October 2016.

 • Demirbilek, M. & Koç, D. Using Computer Simulations and Games in Engineering Education: Views from the Field. ICT in Education, Research, and Industrial Applications. Kherson/Ukrayna. 12-15 Haziran 2019.

 • Kıyak, O., Köse, U., Koç, D. ve Bulut, R. “Akademik Dünya için Yetenekli Bir Web/İçerik Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi”, Türkiye’de Internet Konferansı 2012 (INET-TR 2012), Eskişehir, 7 – 9 Kasım 2012, 2012.

 • Köse, U., ve Koç, D., “Bilişim Suçlarıyla Mücadelede Üniversite ve Emniyet İşbirliği: Bir Eğitim Süreci”, Akademik Bilişim 2013 (AB 2013), Antalya, 23 – 25 Ocak 2013, 2013.

 • Demirbilek, M., Koç, D., “Video Oyunlarının ve Video Oyun Kafelerin Birey Sağlığına Etkileri: Nitel Bir Araştırma”, Akademik Bilişim 2016 (AB 2016), Aydın, 30 Ocak – 5 Şubat 2016.

Dersler

2020 - 2021 Güz Dönemi

3 Boyutlu Modelleme ve Tasarım

Bu derste öğrenciler; poligonal modelleme, dijital heykel, doku, yüzey malzemeleri ve basit reglaj gibi çeşitli teknikleri keşfederler. Aynı zamanda Öğrenciler, ders kapsamında ileri düzey 3B dijital tasarım programlarını, bu ortamdaki çalışmaların süreçlerini, fikir üretimi konusunda bilgi edinmeyi, yorumlamayı öğrenirken, kendi özgün çalışmalarını ortaya koyarlar.

Teknoloji Kullanımı

Bu ders ile öğrencilere, bürolarda kullanılan yeni teknolojileri ve donanımları günümüz ofislerinde kullanabilme yetkinliği kazandırılması amaçlanmıştır.

Bilişim Hukuku

İnternet ortamında uygulanan hukuk ile ilgili bilgiler vermek, bilişim teknolojilerinin getirdiği hukuki sorunları ortaya koymak ve belli başlı internet ve hukuk sorunlarına çözüm getirmek amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin bilgisayarcılıkla ilgili meslek kuruluşlarının mesleki davranış kurallarını bilmelerini sağlamaktır. Dersin içeriğinde; bilişim alanındaki başlıca hukuki sorunlar, özellikle internet ve fikri haklar, haksız rekabet, internet ve ceza hukuku ve bu alanlarda servis sağlayıcılarının sorumluluğu, bilişim teknolojisinin toplumsal etkileri, mahremiyet, mesleki davranış kuralları gibi konuları yer almaktadır.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

Bu derste standart ve ve standardizasyon kavramlarinin verilmesi, tüketici ve tüketici haklari, metroloji ve kalibrasyon , kalite ve toplam kalite yönetimi ile ISO 9000 serisi standartlar hakkinda gerekli bilgilerin öğrencilere kazandırılması amaçlanmaktadır.

Foto Galeri

Fotoğraflar

Bu sayfada kişisel, bilimsel ve eğitim fotoğraf paylaşımları bulunmaktadır

İletişim

İletişim Bilgileri

Durmuş Koç
Karahallı MYO Yerleşkesi - Yeni Mahalle Ali İhsan Canlı Caddesi No:172 , 64700 Karahallı/UŞAK
Telefon
+90-276-221 2152 / Dahili: 3674

Sosyal Ağlar

Sosyal medya hesapları

Bana Ulaşmak İçin

Durmuş Koç

awesome.
invincible.
unbeatable.
indestructible.